اولین همایش ملی آسیب‌شناسی و مداخلات روان‌شناختی و اجتماعی کرونا و پساکرونا- محورهای همایش
محورهای همایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/13 | 

محورهای همایش عبارتند از:

 • روان‌درمانی مبتنی بر رویکرد در بحران
 • روان‌درمانی و مشاوره مبتنی بر فناوری‌های مجازی در بحران
 • استرس زدایی، نظم‌جویی هیجان و کنترل خشم در بحران
 • اخلاق، فرهنگ و معنویت در روان‌درمانی بحران
 • روان‌درمانی اختلال سوگ و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)
 • روان‌درمانی و مشاوره در کادر درمانی و مراقبین
 • روان‌درمانی و مشاوره بازماندگان و بهبودیافتگان
 • سبک زندگی و خودمراقبتی در بحران
 • مهارت آموزی، امید و شادکامی در بحران
 • تاب آوری سلامت روان

موضوعات ویژه همایش عبارتند از:

 • آسیب‌شناسی شناخت و فراشناخت در بحران
 • آسیب‌شناسی روانی چالش‌های فردی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
 • قابلیت‌های رویکردهای روان‌درمانی و مشاوره برای مقابله با چالش‌ها و ایجاد فرصت‌های اجتماعی و تاریخی
 • جایگاه و نقش روان‌شناسی و مشاوره در بحران همه‌گیر شناسی و جنگ‌های شیمیایی و بحران‌های ملی
 • آسیب‌شناسی روانی بحران کرونا در کودکان، نوجوانان، سالمندان، خانواده‌ها، جوانان و گروه‌های خاص
 • آسیب‌شناسی روانی انگ اجتماعی در بحران کرونا
 • آسیب‌شناسی روانی در بازماندگان، بهبود یافتگان، مراقبین و کادر درمانی بحران کرونا
 • نقش نهادها، سازمان‌ها، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، نیروهای نظامی و انتظامی در مدیریت سلامت روان بحران کرونا
 • نقش مدیریت شهری، سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌ها در بحران
 • تجربه‌های موفق در مقابله با بحران کرونا
نشانی مطلب در وبگاه اولین همایش ملی آسیب‌شناسی و مداخلات روان‌شناختی و اجتماعی کرونا و پساکرونا:
http://congress.iranpsa.ir/find.php?item=1.53.12.fa
برگشت به اصل مطلب